top of page
Twee mannen in het kantoor

VIDI: "Luie ambtenaren?"

"Er bestaan negatieve stereotypen over ambtenaren. Ze worden lui of incompetent genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de term ‘raamambtenaar’. Maar zijn stereotypen over ambtenaren overal hetzelfde? En wat zijn gevolgen van stereotypering? Dit project onderzoekt dit in drie landen. Ook onderzoekt het hoe ambtenaren het beste met stereotypering kunnen omgaan."

Aan Lars Tummers is een Vidi van 800.000 euro toegekend voor zijn onderzoeksvoorstel "Luie ambtenaren? Stereotypen over ambtenaren in verschillende landen". 

 

De stereotype manier waarop veel mensen in Nederland over ambtenaren denken kan volgens Lars Tummers een selectie effect hebben. Zo kiezen ambitieuze professionals misschien niet voor een baan bij de overheid omdat ze negatief denken over ambtenaren. "En het kan een self-fulfilling prophecy worden: ambtenaren werken misschien wel minder hard als ze vaak negatief geportretteerd worden.” De hoogleraar is ook benieuwd naar hoe mensen denken over de verschillende functionarissen. “Het oordeel over een politieagent kan anders zijn dan over een beleidsambtenaar.”

Tot nu toe vooral Amerikaans onderzoek

Volgens Tummers zijn er, als je de wetenschappelijke literatuur erop naslaat, slechts een handjevol onderzoeken naar dit onderwerp. Bovendien betreft het vooral Amerikaanse wetenschappers die een normatieve houding aannemen en bepleiten dat het onterecht is dat ambtenaren onder vuur liggen. Het onderwerpt verdient volgens hem nader onderzoek om meerdere redenen. Ten eerste omdat negatieve stereotypen grote gevolgen kunnen hebben; getalenteerde professionals kunnen het minder aantrekkelijk vinden om ambtenaar te worden. Ten tweede is het misleidend om je alleen op Amerikaans onderzoek te baseren, stereotypen kunnen flink van elkaar verschillen in verschillende landen of verschillende groepen mensen in één land.

Vidi photo.jpg

Drie landen, verschillende meningen

Lars Tummers wil een systematisch, vergelijkend onderzoek uitvoeren naar stereotypen rond ambtenaren in drie landen: Nederland, Zuid-Korea en Canada. Tummers koos deze drie landen omdat de bevolking ervan naar verwachting anders oordeelt over ambtenaren. Zuid Korea heeft waarschijnlijk over het algemeen een positief beeld, Nederland eerder een negatief en Canada zit er tussenin. Het wordt een interdisciplinaire studie met gebruik van meerdere methoden. Het zal inzichten combineren uit de bestuurskunde en de psychologie en gebruik maken van bevolkingsenquêtes, kwalitatief onderzoek en experimenten. 

Het onderzoek zal vijf jaar duren. Tummers werkt ervoor samen met de Canadese hoogleraar Charbonneau en de Zuid-Koreaanse hoogleraar Moon. Er werken ook drie promovendi aan dit onderzoek.

bottom of page