top of page

Samen aan het Werk

Een onderzoek naar gedragsverandering bij werkgevers, zodat ze meer mensen met een arbeidsbeperking aannemen, wordt de komende jaren ondersteund door Instituut Gak. Vijf wetenschappers van de Universiteit Utrecht pakken dit vraagstuk samen aan, door inzichten uit onder meer de gedragsbestuurskunde en psychologie te combineren. 

“Het mooie van ons onderzoek is dat we niet alleen in kaart gaan brengen waarom het soms wel en soms niet lukt voor werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen. We gaan vervolgens daadwerkelijk een interventie implementeren die hopelijk een echte gedragsverandering bij hen teweeg brengt”, zegt Noortje de Boer, expert in gedragsbestuurskunde. Het is zeker dus meer dan een papieren exercitie, de onderzoekers gaan bevindingen testen in de praktijk door middel van een grootschalig veldexperiment.

Het veldexperiment richt zich niet alleen op wat organisaties zelfstandig kunnen doen, maar ook op de rol van werkgeversdienstverleners, die bemiddelen tussen arbeidsbeperkten en werkgevers. Mogelijke interventies die waardevol kunnen zijn zullen eerst worden geidentificeerd en, zo nodig, zelf ontwikkeld. De interventies kunnen gaan over bijvoorbeeld het verminderen van administratieve lasten, het benadrukken van maatschappelijke verantwoordelijkheid, het faciliteren van functie-aanpassing en functiecreatie voor nieuwe werknemers en het ontwikkelen van een actieplan om arbeidsbeperkten aan te nemen.

 

De weg naar (regulier) werk

De Participatiewet, de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten beogen om mensen die nu nog niet participeren op de arbeidsmarkt naar, bij voorkeur regulier, werk te leiden. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Daarom denken de onderzoekers dat zij samen, dankzij Instituut Gak, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk doel om mensen meer mee te laten doen op de werkvloer. Werkgevers, overheid en arbeidsbeperkten moeten ‘Samen aan het werk’.

Artikelen over werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking

Persbericht Waarom nemen werkgevers mensen met een beperking (niet) aan

Zo nemen werkgevers iemand met een beperking wél aan - Sociaal Bestek
Waarom nemen werkgevers mensen met een beperking (niet) aan - Wetenschappelijk artikel

bottom of page